Talia solo przy jednym zestawie podstawowym

Questlogs using this decklist
None.
Fellowships using this decklist
None.
Derived from
None. Self-made deck here.
Inspiration for
None yet.
Card draw simulator
Odds: 0% – 0% – 0% more
The gameplay simulator is an experimental feature and is currently only available for those that support RingsDB development on Patreon.
Gameplay simulator
Round
0
Threat
0
Hand
In Play
Deck
Discard Pile

warlock000 1400

Dość wszechstronna talia do gry solo. Zaczynając przygodę z tą grą można mieć problem ze złożeniem sensownie działającej talii, dlatego ta może być całkiem niezłym punktem zaczepienia.

Warto rozważyć zastąpienie Theodreda Aragornem, ale wówczas początkowe zagrożenie 31 może okazać się zbyt wysokie.

Rzecz jasna Beorna wprowadzamy do gry przy pomocy Sneak Attack. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby w kluczowym momencie udało się go przygotować przy użyciu Ever Vigilant - wówczas jest w stanie zaatakować dwóch wrogów za 8 zanim wypadnie z gry ;).

1 comments

Jan 08, 2020 comicshopguy 170

Google translated this for myself, thought I'd share. :)

A fairly versatile solo deck. Starting the adventure with this game you may have a problem with putting together a sensible deck, which is why it can be quite a good hook.

It is worth considering replacing Theodred with Aragorn, but then the initial threat 31 may turn out to be too high.

Of course, Beorn is introduced to the game with the help of Sneak Attack. Of course, it would be best if at a crucial moment you managed to prepare it using Valiant Sacrafice - then it is able to attack two enemies for 8 before it drops out of the game :).